پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
نشست تخصصی«به مناسبت روز جهانی بشردوستی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری برنامه انسان دوستانه ملل متحد در تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگـزار می‌نمایـد:

نشست تخصصی

«به مناسبت روز جهانی بشردوستی»

 

 

با شرکت:

دکتر علی اشرف مجتهد شبستری
(مدیر دفتر امور انسان دوستانه ملل متحد در تهران)    
                   
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
(عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره)

 

 زمان:
سه شنبه 01شهریور-1401از ساعت 17 تا 18:30
از طریق اسکای روم

 

انجمن مقدم استادان، پژوهشگران، دانشجویان و تمامی علاقمندان را گرامی می دارد.

 

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر