چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰
نشست تخصصی«درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
به مناسبت هفتاد و پنجمین سال تاسیس یونسکو برگزار می نماید:

 

  Capturing the zeitgeist - UNESCO Standard-setting
 for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage

«درک تدوین موازین یونسکو برای حراست از میراث ناملموس»  

 

سخنرانی
دکتر ژانت بلیک
 Dr Janet Blake
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

*سخنرانی به زبان انگلیسی است.

 

زمان:
دوشنبه ۲۹ آذرماه-۱۴۰۰ ساعت۱۸ تا ۲۰

از طریق اسکای روم

 

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و دیگر علاقمندان را گرامی می دارد.

 

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر