پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
نشست تخصصی«درگیری نظامی ایران و اسرائیل در پرتو حقوق امنیت بین المللی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید:

نشست تخصصی

«درگیری نظامی ایران و اسرائیل در پرتو حقوق امنیت بین المللی»
 

مدیر نشست: دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

سخنرانان:

دکتر حسن سواری
(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر محسن عبداللهی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر پوریا عسکری
(عضو هیئت علامی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

زمان: دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳-ساعت۱۷ تا ۱۹

مکان: خیابان نجات اللهی نبش خیابان ورشو خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن خیام

 

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و سایر علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر