چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید:

نشست تخصصی

«به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست»

سخنرانان:

 دکتر فرهاد دبیری(مشاور ارشد و مسئول شورای عالی حیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات)
دکتر محسن عبداللهی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی مشهدی(دانشیار دانشگاه قم)
دکتر حمیده برمخشاد(مشاور مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری)
 
زمان:دوشنبه ۰۶ اسفندماه ۱۳۹۷-ساعت۱۶-۱۸
مکان:سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 
 
انجمن مقدم اساتید،پژوهشگران،دانشجویان و علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر