شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
نشست تخصصی «سرمایه گذاری مسئولانه برای توسعه پایدار»

در تکریم اصالت اخلاق و علم

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در ایام سالیاد  " جناب آقای  مسعود طارم سری "  برگزار می نماید:

نشست تخصصی «سرمایه گذاری مسئولانه برای توسعه پایدار»

سخنران:

آقای دکتر محمدباقر شیخی

 (دکتری حقوق بین الملل ، پژوهشگر مطالعات بین المللی دانشگاه تهران)

زمان: سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶،  ساعت  ۱۴:۳۰ - ۱۳

مکان:  دانشگاه تهران،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  طبقه اول، سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی

انجمن مقدم اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان عزیز را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر