چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
نشست تخصصی با عنوان «نقش روش در پژوهش حقوق و سیاست»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت سالیاد استاد برجسته حقوق و سازمان های بین المللی،دکتر هوشنگ مقتدر برگزار می نماید:

نشست تخصصی با عنوان

«نقش روش در پژوهش حقوق و سیاست»

سخنران:

آقای دکتر فردین قریشی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

 

زمان:یکشنبه 19 اسفندماه1397-ساعت13-14

مکان: دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ساختمان جدید طبقه اول سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی

 

انجمن مقدم،استادان،دانشجویان ،پژوهشگران و علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر