چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
نشست تخصصی بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می نماید:

نشست تخصصی

بررسی گزارش ادواری ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

 

سخنرانان:

دکتر نسرین مصفا

(استاد دانشگاه تهران)

 

آقای سهیل معینی

(نماینده سازمانهای مردم نهاد در نشست ارائه گزارش ایران به دبیرخانه کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت)

 

آقای ناصر سرگران

(دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران)

 

زمان: چهار شنبه سوم خرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: خیابان جمهوری اسلامی-خیابان اردیبهشت- نبش خیابان کمالزاده-شماره ۴۳

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران ،دانشجویان و تمامی علاقه مندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر