دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹
نشست تخصصی به مناسبت  نخستین مجمع جامعه ملل (نوامبر 1920)

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می نماید:

 

 نشست تخصصی به مناسبت 

نخستین مجمع جامعه ملل (نوامبر 1920)

 

با شرکت اساتید


دکتر قاسم افتخاری
(جنگ های جهانی و دگرگونی سازمان های بین المللی)
 
 دکتر سید محمدکاظم سجادپور
 (ایران و تجربه دیپلماسی چند جانبه در جامعه ملل) 


دکتر سید علی محمودی
(ارزیابی بازتاب نظریه صلح پایدارکانت در میثاق جامعه ملل )


دکتر نسرین مصفا
(اهمیت تاریخ  جامعه ملل درمطالعات سازمان ملل متحد)

 

زمان: شنبه 8 آذر ماه -1399 ساعت18-20


از طریق Sky Room  

 

(خواهشمند است جهت شرکت در این وبینار مشخصات خود را 
تا تاریخ 7 آذر به شماره  09128128478 ارسال نمایید.)

   

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر