چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
نشست تخصصی توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانــه اندیشمندان علــوم انسانــی برگـزار می‌نمایـد:

نشست تخصصی

توسل به زور و دفاع مشروع در حقوق بین الملل « سرنگونی پهپاد آمریکایی»


سخنرانان:
دکتر فریده محمدعلی پور
(عضوهیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
دکتر حسین نواده توپچی
(مدرس دانشگاه)
دکترسینا  اعتزازیان
(دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه موناش استرالیا)

زمان و مکان:

 دوشنبه ۲۴ تیرماه۱۳۹۸ ساعت ۱۶تا ۱۸ 
خیابان نجات اللهی(ویلا)نبش خیابان ورشو
خانه اندیشمندان علوم انسانی،سالن حافظ

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و تمامی علاقمندان را گرامی می دارد.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر