دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
نشست تخصصی  «حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر وحقوق مالکیت فکری»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می نماید:

 

نشست تخصصی

«حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر وحقوق مالکیت فکری» 

 

  سخنرانان


دکتر محمد حبیبی مجنده
(عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم)

دکتر هیلدا رضائی
(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

 

زمان: شنبه۲۹ خردادماه -۱۴۰۰ ساعت ۱۷  الی ۱۹  

مکان: اسکای روم

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر