چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
نشست سندخوانی با موضوع «دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در دعوای گامبیا علیه میانمار مورخ ۲۳ ژانویه۲۰۲۰ »

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:
دهمین نشست از مجموعه نشست های کارگروه خوانش اسناد بین المللی با موضوع


«دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در دعوای گامبیا علیه میانمار مورخ ۲۳ ژانویه۲۰۲۰ »


ارائه دهندگان:
زهره شفیعی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل-دانشگاه علامه طباطبایی
کتایون آزرمی
دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس


با حضور آقای دکتر حسن سواری(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

 

زمان و مکان:
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸- ساعت ۱۴-۱۶
کوی نصر(گیشا)،دانشگاه تربیت مدرس،ساختمان خوارزمی طبقه

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر