پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
نشست علمی به مناسبت روز بین المللی بشردوستی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
به مناسبت روز بین المللی بشردوستی برگزارمی کند:

 

نشست علمی  


با شرکت 

 

خانم نگار گرامی 
(نماینده برنامه جهانی غذا در تهران)


دکتر علی اشرف مجتهد شبستری 
(مدیر دفتر امورانسان دوستانه سازمان ملل متحددر تهران)

 

زمان:یکشنبه ۳۱ مرداد 

ساعت ۱۷-۱۸/۳۰ -از طریق اسکای روم

 

انجمن مقدم استادان،پژوهشگران،دانشجویان و تمامی علاقمندان را گرامی می دارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر