پنجشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۸
نهمین نشست سندخوانی با موضوع رای صلاحیتی هشت نوامبر ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه

نهمین نشست از مجموعه نشست های کارگروه خوانش اسناد بین المللی

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید:

رای صلاحیتی هشت نوامبر ۲۰۱۹ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اوکراین علیه فدراسیون روسیه

ارائه دهندگان:

نیلوفر سعیدی

(دانشجوی دکتری حقوق بین الملل-دانشگاه خوارزمی)

محمدحسین لطیفیان

(دانشجوی دکتری حقوق بین الملل-دانشگاه شهید بهشتی)

باحضور آقای دکتر هادی آذری(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

زمان و مکان:

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸-ساعت ۱۰ الی ۱۲

خیابان شهید مفتح جنوبی نرسیده به انقلاب پ۴۹ -سالن دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی

با توجه به محدودیت ظرفیت خواهشمند است علاقمندان جهت شرکت در نشست نام و نام خانوادگی-مقطع و رشته تحصیلی خود را به شماره ذیل ارسال نمایند:

۰۹۱۲۸۱۲۸۴۷۸

×به شرکت کنندگان در این نشست گواهی حضور اعطا خواهد شد.

انجمن مقدم پژوهشگران،دانشجویان و تمامی علاقمندان را گرامی میدارد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر