چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای

گروه حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

همایش موضع دیوان بین المللی دادگستری درباره سلاح هسته ای با تاکید بر پرونده های جزایر مارشال علیه قدرت های دارای سلاح هسته ای

با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل 

زمان و مکان: ۴ دیماه ۱۳۹۵ در دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی،سالن علامه جعفری

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر