پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹
وبینار و نشست تخصصی زنان،صلح و امنیت بین المللی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت برگزار می نماید:

 

وبینار 

 نشست تخصصی زنان،صلح و امنیت بین المللی 

 

  سخنرانی کلیدی


شورای امنیت و حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه،تجربه گذشته و افق های جدید
دکتر فریده محمدعلی پور(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)
و
 زنان افغانستان و تجربه جنگ
لیلا محرابی(کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران)
 جنگ سوریه،زنان پناهنده و مهاجر 
آسیه شمشک(کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران)

 

زمان: دوشنبه28 مهر ماه -1399 ساعت 16  الی 18  

  (خواهشمند است جهت شرکت در این وبینار مشخصات خود را 
تا تاریخ 26 مهربه شماره  09128128478 ارسال نمایید.)


   

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر