شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

 

 پیام تشکر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از دعوت به همکاری و میزبانی شایسته و متعهدانه دانشگاه کردستان در برگزاری وبینار بین المللی«واکاوی ابعاد حقوقی و تاثیرات حقوقی کرونا» که در تاریخ۲۳ و۲۴ اسفندماه۱۳۹۹ برگزار گردید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر