شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

 

پیام قدردانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از همیاران خود برای برگزاری همایش سالانه انجمن با عنوان«تحریم ها و حقوق بین الملل» که در تاریخ ۲۱ و۲۲ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر