چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

گزارش مجموعه فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال 1400 منتشر شد.

جهت دسترسی و مطالعه >اینجا< کلیک نمایید.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر