دکتر حسن سواری (۱۳۹۸_۱۳۹۵)

 

دکتر حسن سواری

- خزانه دار و عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

- استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس؛

- فارغ التحصیل دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه استراسبورگ.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر