«ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان در تحقق اهداف توسعه پایدار»

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«ضرورت توانمندسازی اقتصادی زنان در تحقق اهداف توسعه پایدار»

با حضور: لادن‌افشاری دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل و توسعه پایدار دانشگاه میلان

زمان: یک‌شنبه ۴ آبان‌ ۱۳۹۹
ساعت: ۲۱:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر