امین معتمدی(مسئول کمیته جوانان)

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر