به سوی حقوق بین الملل غیررسمی؛توافقنامه های غیرالزام آور در حقوق بین الملل

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«به سوی حقوق بین الملل غیررسمی؛توافقنامه های غیرالزام آور در حقوق بین الملل»

با حضور: سهیل گلچین -پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

زمان: جمعه 8 مرداد 1400
ساعت: 20:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر