زهره شفیعی(دبیر علمی)

 

 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر