نقش شورای امنیت در امنیت اقلیمی

مجموعه گفتگوهای زنده کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد تقدیم می‌نماید:

«نقش شورای امنیت در امنیت اقلیمی»

با حضور: کتایون اشرفی -دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

زمان: دوشنبه11 بهمن1400
ساعت: 19:۰۰ 

آدرس: لایو اینستاگرام کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 

لینک لایو مربوطه:

https://www.instagram.com/p/CGfTiUajPLA/?igshid=1d4iojsg5lv5b

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر