وبینار  «جوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات بین المللی»

مرکز تحقیقات حقوق بشر،صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می نمایند:

وبینار

«جوانان،صلح و توسعه؛دستاوردها و ابتکارات بین المللی»

 

سخنرانان:

دکتر سمانه شعبانی(پژوهشگر حقوق بین الملل)

خانم لادن حریریان(دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی)

دبیر وبینار: آقای امین معتمدی(مسئول کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)

زمان: چهارشنبه 20 مرداد1400-ساعت17 تا19

از طریق سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر