شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶
دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجله ای دانشگاهی است که صاحب امتیاز آن «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» (به عنوان یک سازمان مردم نهاد علمی) می باشد که با مجوز وزارت علوم به انتشار مقالات علمی- پژوهشی با انجام داوری تخصصی مبادرت می ورزد.

 

دوفصلنامۀ ایرانی مطالعات سازمان  ملل متحد صرفاً مقالات جدید پژوهشی اصیل را می پذیرد که به نوعی مرتبط با سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن باشد. از این رو ، مقالات منتشره در این فصلنامه جنبۀ میان رشته ای دارند.

 

هدف اصلی دوفصلنامۀ ایرانی مطالعات سازمان  ملل متحد  ایجاد یک پایگاه فکری و علمی برای پژوهندگان بین المللی و تشویق و ترغیب آنان به ارائه مقالات با سطح کیفی بین المللی است. به این جهت، از کلیۀ اهل قلم از تمامی کشورها (اعم از ایران و سایر کشورها) دعوت می کند تا مقالات علمی- پژوهشی خود را  در سامانه فصلنامه ثبت و ارسال دارند تا پس از داوری در نوبت چاپ و انتشار قرار گیرد.

 

فصلنامه هر شش ماه یک بار به زبان انگلیسی منتشر می شود.  برای اطلاعات بیشتر، صفحه انگلیسی سامانه به آدرسhttp://iruns.ir/    ملاحظه شود.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر