انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با پیشنهاد و پیگیری دکتر نسرین مصفا (بنیانگذار و مادر انجمن) و با همکاری جمعی از برجسته ترین استادان حقوق، روابط و سازمان های بین المللی ایران در سال ۱۳۷۸ شکل گرفت و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بهمن ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نمود. انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به فعالیت های سازمان ملل متحد است.


انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به منظور تحقق هدف خود تحقیقات علمی و فرهنگی را در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصان حوزه فعالیت های سازمان ملل متحد به انجام می رساند و با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش در زمینه های علمی موضوع فعالیت انجمن همکاری می کند. همچنین انجمن به ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و انتشار کتب و نشریات علمی مبادرت می ورزد.


هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد بر اساس مصوبات مجمع عمومی انجمن هدف های این نهاد را پیش می‌برد و فعالیت های آن را به انجام می‌ رساند. هیأت مدیره وظایف خود را در چارچوب گروه‌ های علمی زیر و همچنین با بهره گرفتن از همکاری اعضای کمیته دانشجوئی و دیگر اعضای داوطلب انجام می دهد:

 

۱. گروه های تخصصی

۲. کمیتۀ آموزش و پژوهش

۳. کمیته انتشارات

۴. کمیته آمار و اطلاعات

۵. کمیتۀ پذیرش و روابط عمومی

۶. کمیتۀ گردهمایی های علمی


اسامی اعضای هیئت موسس و ادوار هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

هیئت مدیره فعلی (دوره پنجم از ۱۳۹۵)

دکتر نسرین مصفا، رئیس

دکتر پوریا عسکری، دبیرکل

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر بهرام مستقیمی

دکتر حسن سواری (عضو علی البدل)

دکتر محسن عبداللهی (عضو علی البدل)

دکتر سید قاسم زمانی (بازرس)

دکتر هیلدا رضایی (بازرس)


***

اعضای هیئت موسس (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر اردشیر ارمیرارجمند

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر فریده شایگان

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی

شادروان استاد مسعود طارمسری

دکتر عبدالرحمن عالم

دکتر بهرام مستقیمی قمی

دکتر نسرین مصفا

دکتر جمشید ممتاز

شادوران هوشنگ مقتدر نیز از اولین افرادی بود که عضویت در هیئت موسس را پذیرفت و لیکن در اسفند ماه ۱۳۷۸ چشم از جهان فروبست و انجمن از خدمات و حضور وی محروم گردید.

 

***

 

هیئت مدیره چهارم (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵​)

دکتر نسرین مصفا، رئیس

دکتر سید قاسم زمانی، دبیرکل

دکتر ستار عزیزی

دکتر محسن عبداللهی

دکتر حسن سواری

دکتر آرامش شهبازی (عضو علی البدل)

دکتر حسین شریفی طرازکوهی (عضو علی البدل)

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (بازرس)

دکتر مهدی زاهدی (بازرس)

 

هیئت مدیره سوم (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲)

دکتر جمشید ممتاز، رئیس

دکتر فریده شایگان، دبیرکل

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، خزانه دار

دکتر ستار عزیزی

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر سید قاسم زمانی (عضو علی البدل)

دکتر بهرام مستقیمی (عضو علی البدل)

دکتر نسرین مصفا (بازرس)

دکتر محمد شمسائی (بازرس)


هیئت مدیره دوم (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹)

دکتر جمشید ممتاز، رئیس

دگتر نسرین مصفا دبیرکل

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، خزانه دار

دکتر اردشیر امیر ارجمند (تا ۱۳۸۸)

دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر داوود هرمیداس باوند (عضو علی البدل)

خانم تینا فریدونی (عضو علی البدل)

دکتر بهرام مستقیمی (بازرس)

دکتر عبدالرحمن عالم (بازرس علی البدل)


هیئت مدیره اول (‍۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴)

دکتر جمشید ممتاز، رئیس

دکتر نسرین مصفا،‌ دبیرکل

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، خزانه دار

دکتر داوود هرمیداس باوند

دکتر فریده شایگان

دکتر سید جمال سیفی (عضو علی البدل)

دکتر عبدالعلی قوام (عضو علی البدل)

دکتر خجسته عارف نیا (بازرس)

دکتر بهرام مستقیمی (بازرس علی البدل)

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر