الف. اطلاعات تماس دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان کریم خان، ابتدای خیابان شهید عضدی (آبان شمالی سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، پلاک ۷۶، طبقۀ دوم، اتاق ۲۰۱.

کد پستی: ۱۵۹۷۶۳۳۱۴۷

تلفن: ۲-۸۱۰۳۲۲۰۱ (۰۲۱) - ۸۸۹۳۹۱۰۶ (۰۲۱) تماس فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه

فکس: ۸۱۰۳۲۲۰۱ (۰۲۱)

تلفن همراه:۰۹۱۲۸۱۲۸۴۷۸

پایگاه اینترنتی: www.unstudies.ir

ایمیل روابط عمومی: info@unstudies.ir

کانال تلگرام انجمن: t.me/unstudies​

 

ب. اطلاعات تماس دفتر شعبه غرب

آدرس: همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی، اتاق دکتر ستار عزیزی.

کد پستی: 

تلفن: ۳۸۳۸۱۶۰۲ (۰۸۱)

فکس: 

پایگاه اینترنتی: 

ایمیل دبیرخانه: 

کانال تلگرام شعبه غرب انجمن: t.me/UnstudiesIRwest

 

* شما می توانید از طریق فرم ذیل، پیشنهادها و نظرهای خود را در خصوص فعالیت های انجمن ارسال نمایید.

verification

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر