قوانین و مقررات عضویت در انجمن

 

مطابق با مادۀ ۶ اساسنامه انجمن، اشخاص حقیقی و حقوقی به اشکال زیر با تصویب هیأت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:

 

الف. عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد و سوابق مطالعاتی و پژوهشی در رشته های مرتبط با فعالیت نظام ملل متحد باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

 

ب. عضویت وابسته:

اشخاصی که درجه کارشناسی دارند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶ – ۱ شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

 

ج. عضویت دانشجویی:

دانشجویانی که در رشته های مرتبط با فعالیت نظام ملل متحد به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

د. عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های فعالیت نظام ملل متحد حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشد به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

 

هـ. اشخاص حقوقی:

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط، فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

 

توجه: تصمیم گیری در خصوص رشته های مرتبط و پذیرش اعضاء پیوسته با تصمیم هیئت مدیره انجمن است.

 

مطابق با آخرین تصمیم هیئت عمومی انجمن، هزینۀ عضویت سالیانه در انجمن به شرح ذیل است:

- اعضای پیوسته: ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان)

- اعضای وابسته: ۳۰۰۰۰ تومان (سی هزار تومان)

- اعضای دانشجویی: ۱۰۰۰۰ تومان (ده هزار تومان)

 

برای عضویت در انجمن >> اینجا << کلیک کنید (عضویت تنها از طریق سایت انجمن انجام می گیرد)

 

مزایای عضویت در انجمن:

- عضویت در خبرنامه؛

- تخفیف برای خرید کُتُب منتشر شده توسط انجمن؛

- تخفیف برای شرکت در برنامه های آموزشی انجمن؛

- اولویت داشتن نسبت به سایرین در برنامه هایی که به ثبت نام احتیاج است؛

و ... .

 

خاتمۀ عضویت:

مطابق با ماده ۸ اساسنامۀ انجمن، عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

- استعفای کتبی.

- عدم پرداخت حق عضویت.

- عدم رعایت مقرارت و انضباط انجمن.

 

قوانین و مقررات برنامه های آموزشی انجمن

به موجب بند ۴ مادۀ ۵ اساسنامۀ انجمن، «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی» از جمله اقداماتی است که انجمن در راستای تحقق اهداف خود، به کار می گیرد. در همین راستا، انجمن در طول سال، با رصد اخبار و تحولات داخلی و بین المللی و بررسی نیازهای علمی کشور، اقدام به طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی متنوع می نماید.
 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر