مجموعه مقالات همایش«نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

 

عنوان: مجموعه مقالات همایش«نقش سازمان بین المللی کار در تحقق اهداف منشور ملل متحد»

گردآوری: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ناشر: میزان

تاریخ چاپ: پاییز 1402

 

جهت مشاهده مقدمه و فهرست >اینجا< کلیک نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر