مجموعه مقالات همایش  نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد

عنوان:مجموعه مقالات همایش  نقش شـورای اقتصادی و اجتماعی در تحقق اهداف منشور ملل متحد

گردآوری:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش

تاریخ چاپ:1398 ​

 

جهت مشاهده فهرست کتاب <اینجا<کلیک نمایید.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر