کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران

مشخصات کتاب:

عنوان: کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران؛

نام پدیدآور: دکتر نسرین مصفّا و میترا سیفی؛

ناشر: بنیاد حقوقی میزان و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد؛

چاپ اول - ۱۳۹۶ - شمارگان ۵۰۰ جلد؛

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان.

 

برای بررسی ارزش های نسبی یک کتاب شناسی از معیارهای کلی مورد استفاده برای تمام آثار مرجع شامل: هدف، دامنه، روش شناسی، سازماندهی و غیره بهره می گیریم. ایده تدوین کتاب شناسی حاضر با هدف معرفی آثار منتشر شده در داخل کشور در موضوع سازمان ملل متحد با توجه به نزدیک شدن هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل مطرح گردید. در این کتاب سعی شده با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی نظیر مگ ایران، نمامتن، کتابخانه دیجیتالی و نرم افزارهای کتابخانه ای و بعضا جستجوی مستقیم از منابع کتابخانه ملّی، کتابخانه های دانشگاه تهران، مجلس شورای اسلامی، وزارت امورخارجه و ... گردآوری شوند. کتاب شناسی حاضر، اولین تجربه در زمینه مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران است و فقط شامل سه بخش کتاب، مقاله و پایان نامه است.

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر