شنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۹
انتشار ششمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حاضر و کمک به دسترسی بیشتر به منابع علمی،کتاب هایی که توسط انجمن در طول سال های فعالیت خود منتشر کرده است ،را به صورت برخط از طریق سایت و کانال خود در دسترس علاقمندان قرار می دهد. 

ششمین مورد،کتاب«کتابشناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران»در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. 

 

جهت دانلود فایل کتاب <اینجا< کلیک نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر