سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
انتشار پنجمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 انتشار پنجمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حاضر و کمک به دسترسی بیشتر به منابع علمی،کتاب هایی که توسط انجمن در طول سال های فعالیت خود منتشر کرده است ،را به صورت برخط از طریق سایت و کانال خود در دسترس علاقمندان قرار می دهد. 

پنجمین مورد،کتاب«مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل»در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. 

 

جهت دانلود فایل کتاب <اینجا< کلیک نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر