سه شنبه 06 خرداد 1399
انتشار چهارمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انتشار چهارمین کتاب برخط توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای اهداف اساسنامه و همچنین انجام مسئولیت اجتماعی خود در شرایط حاضر و کمک به دسترسی بیشتر به منابع علمی،کتاب هایی که توسط انجمن در طول سال های فعالیت خود منتشر کرده است ،را به صورت برخط از طریق سایت و کانال خود در دسترس علاقمندان قرار می دهد. 

چهارمین مورد،کتاب«مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. 

 

جهت دانلود فایل کتاب <اینجا< کلیک نمایید.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر