یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

 

ترجمه گزارش دستور کار جدید برای صلح دبیرکل ملل متحد ژوئیه 2023 منتشر شد.

جهت مطالعه>اینجا< کلیک نمایید.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر