یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
اولین جلسه کرسی آزاد اندیشی با حضور دکتر افتخاری

اولین جلسه کرسی آزاد اندیشی با حضور دکتر افتخاری، استاد برجسته روابط بین الملل دانشگاه تهران در تاریخ شنبه بیست و یکم اسفندماه ١٣٩٥ و با حضور جمعی از اعضای هیات مدیره در محل شورای انجمن های علمی ایران  برگزار شد که  گزارش مختصری از آن به شرح ذیل ارائه می شود:

دکتر افتخاری ضمن استقبال از طرح انجمن جهت برگزاری جلسات بحث و بررسی در خصوص  منشور ملل متحد، برای همکاری با انجمن اعلام آمادگی کردند و بیان داشتند که از نظر ایشان، امروز همه موضوعات جهانی به گونه ای به سازمان ملل متحد ارتباط دارند و لذا این جلسات می تواند با محوریت موضوعات مختلف در دستورکار ملل متحد برگزار شود. اعضای حاضر در جلسه ضمن تایید این مهم، مصوب نمودند که مشروح گفتگوهای صورت گرفته در قالب گزارش های مطول در قالب کتاب منتشر شود.

دکتر افتخاری به چالش های دنیای امروز از جمله تروریسم و دگرگونی مفهوم مرزها اشاره نمودند و تاکید داشتند که مباحثی از این دست، در زمان تدوین منشور چندان موضوعیت نداشته و از اینرو اگر بناست که اعضای ملل متحد از جمله دولت ایران، به موضوعات مبتلابه کنونی وارد شوند، پیش شرط آن کشف معایب ملل متحد و تلاش در جهت مرتفع نمودن آنان جهت مواجهه با پدیده های پیش گفته است. ایشان، پیش شرط برگزاری جلسات هم اندیشی از این دست را یذیرش این واقعیت قلمداد کردند که انسان بر مبنای معلومات زمان حال خود، تاسیسات و نهادهایی از قبیل سازمان ملل متحد را بنا نموده که از آنجا که این معلومات همواره ناقص و در حال تکامل است، سازمان ها و نهادها نیز باید اینچنین باشند و شان این جلسات اقتضا می کند که آسیب ها و کاستی ها مورد بحث و توجه قرار گیرد.

جناب آقاى دکتر افتخاری به مقوله امنیت در منشور ملل متحد توجه دادند و تاکید کردند که سیر تحولی این مفهوم بعد از جنگ های جهانی و هم زمان با تاسیس سازمان ملل، از امنیت ملی به سمت امنیت بین المللی بوده و گرایش کنونی نیل به امنیت انسانی است. همین موضوع به عنوان مبحث نخست جلسات هم اندیشی در نظر گرفته شد که در ماه های آینده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر