چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
گزارش «نشست علمی نقش روش در پژوهش حقوق و سیاست»

 

به مناسبت سالیاد  استاد برجسته حقوق و سازمان­های بین المللی، " دکتر هوشنگ مقتدر " برگزار شد

نشست علمی نقش روش در پژوهش حقوق و سیاست

مرکز مطالعات عالی بین ­المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت سالیاد  استاد برجسته حقوق و سازمان­های بین المللی، " دکتر هوشنگ مقتدر " نشستی علمی را با عنوان " نقش روش در پژوهش حقوق و سیاست " روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار کردند.

در این جلسه دکتر نسرین مصفا، رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دکتر سیدعلی سادات اخوی، رییس مرکز مطالعات عالی بین المللی، خانم نیک انجام، همسر شادروان دکتر هوشنگ مقتدر و جمعی از استادان، دانشجویان و علاقمندان حضور داشتند. سخنرانی این نشست را دکتر فردین قریشی، عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی برعهده داشت.

در ابتدا دکتر مصفا، ضمن برشمردن خصائل نیکوی دکتر مقتدر و احترامی که برای دانشجویان قائل بود، از علاقه ایشان به دو حوزه علم سیاست و حقوق یادکرد و اینکه بدین خاطر موضوع نشست به رابطه این دو رشته اختصاص یافت. سپس دکتر سادات اخوی، با معرفی دکتر فردین قریشی به حضار و توضیح علائق و فعالیت علمی ایشان در دو رشته علم سیاست و حقوق بصورت توأمان، از دکتر قریشی برای ارائه سخنرانی­شان دعوت کرد.

دکتر قریشی، از دکتر مقتدر بعنوان پیشگام نسلی یاد کرد که به در هم تنیدگی حقوق و علم سیاست باور داشتند. وی ضمن معرفی دوکتاب دکتر مقتدر تحت عنوان " سیاست خارجی و سیاست بین المللی " و " حقوق بین الملل عمومی " بیان داشت که این دو کتاب علاقه ایشان را به هردو رشته نشان می دهد. وی سپس سخنرانی خود را با ارائه تعریفی از روش ادامه داد و گفت: به نظر میاید روش تحقیق، چگونگی یافتن پاسخ معتبر به یک مسأله است. وظیفه اصلی ما در حیات علمی­مان، این است که مسأله حل کنیم مشکلات را پیدا  ریشه یابی کنیم و برای حل آنها فکر کنیم. چگونگی حل این مسائل، موضوع روش پژوهش است.

دو رشته حقوق و علم سیاست را می­توان به دو صورت متصور شد: یکی بصورت دو جزیره مجزا و مستقل از هم در دریای معرفت؛ صورت دیگر این است که حقو ق و علم سیاست را بعنوان دو دروازه تعریف کنیم که هردوی آنها به یک تالار بنام معرفت وارد می شوند. در اینجا حقوق و علم سیاست گویی به مسائل مشترکی می پردازند، اما از دو زاویه دید متفاوت. بنابراین این دو رشته بهم ارتباط زیادی پیدا می کنند و بیکدیگر محتاج هستند. روش تحقیق برای تشخیص صحت و سقم است. حقوق و علم سیاست هم می توانند بصورت مجزا بررسی شوند و هرکدام ویژگی خاص خود را داشته باشند و هم می توانند بطور مکمل بررسی گردند. آن چه که ما از اساتید بزرگوارمان یادگرفتیم این بود که این دو رشته به یکدیگر محتاج هستند. برای فهم روابط بین الملل باید حقوق هم بدانیم. سیاست شناس، مستقل از حقوقدان نیست. سیاست شناسی که بخواهد از عرصه کلی گویی بیرون بیاید و برای جامعه راهکار ارائه دهد باید حقوق بداند.

در پایان به پرسشهای حضار، پاسخ داده شد.

                          

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر