چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
گزارش اولین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

اولین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سوگ شادروان استاد دکتر سید عزت اله عراقی برگزار شد.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، به موجب مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به زودی اولین شماره دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را به زبان انگلیسی، با عنوان Iranian Review for UN Studies (IRUNS) و با رتبه علمی – پژوهشی منتشر خواهد کرد. رویکرد اصلی این فصلنامه توجه به مرضوعات مطرح در نظام ملل متحد؛سازمان ملل متحد و موسسات و کارگزاریهای تخصصی با رویکرد ایرانی است تا از این طریق دیدگاهها و تحلیل اساتید و پژوهشگران ایرانی  در مورد کارکرد این نظام بازخورد جهانی بیشتری پیدا کند.

 هر شماره نشریه، به موضوع خاص در دستورکارجهانی اختصاص دارد که نیمی از مقالات را دربردارد. نیم دیگر مقالات نیز با موضوعات  در حوزه سیاست های کلی نشریه خواهد بود. کلیه اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی می توانند به زودی و پس از انتشار فراخوان، مقالات خود را جهت داوری در سامانه فصلنامه ثبت کنند. مقالات ارائه شده، ابتدا از طریق نرم افزار مورد ارزیابی و مشابهت یابی قرار گرفته و بعد از تایید موضوعی و محتوایی هیات تحریریه، به داوری تخصصی ارسال خواهد شد.

موضوع خاص  شماره اول : «سازمان ملل متحد و صلح و امنیت در خاورمیانه» می باشد. اطلاعات تکمیلی در مورد نحوه تنظیم و ارسال مقالات به زودی در سامانه تخصصی فصلنامه به آدرس http://iruns.ir/ منتشر خواهد شد.

اولین جلسه هیات تحریریه فصلنامه در مورخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ با یاد شادروان استاد دکتر سید عزت اله عراقی از اعضای این هیات تحریریه آغاز شد. اساتید شرکت کننده در این جلسه به ذکر خاطرات و سجایای اخلاقی شادوران دکتر سید عزت اله عراقی،عضو هیات تحریریه پرداختند.

بعد از بحث وتبادل نظر میان اعضای هیات تحریریه ،موضوع خاص برای شماره اول انتخاب وتصمیم برای انتشارشماره اول آن به همکاری اساتید و پژوهشگران اخذ شد.

مدیر مسئول فصلنامه دکتر جمشید ممتاز، سردبیر دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و مدیر اجرایی دکتر پوریا عسکری هستند.

اعضای هیات تحریریه فصلنامه (به ترتیب الفبا)  :

 •  دکتر ابراهیم بیگ زاده – دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر منصورجباری -دانشگاه علامه طباطبایی
 •  دکتر امیرحسین رنجبریان – دانشگاه تهران
 • دکتر حسین سلیمی -دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر جمال سیفی-دانشگاه شهیدبهشتی
 • دکتر فریده شایگان -پردیس کیش دانشگاه تهران
 •  دکتر حسین شریفی طرازکوهی – دانشگاه امام حسین (ع)
 • دکتر محمدرضاضییایی بیگدلی-دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر عبدالرحمان عالم-دانشگاه تهران
 •  دکتر ستار عزیزی – دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر هدایت الله فلسفی -دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر عباس مصلی نژاد – دانشگاه تهران
 •  دکتر نسرین مصفا-دانشگاه تهران
 • دکتر جمشیدممتاز- دانشگاه تهران
گزارش اولین جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر