شنبه ۱۷ اسفند ۲۵۹۸
گزارش بازدید علمی از کمیساریای عالی پناهندگان در تهران

گزارش بازدید علمی از کمیساریای عالی پناهندگان در تهران

تهیه و تنظیم:اعظم پازدار

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت شناخت و افزایش آگاهی های علمی و شناخت عملی درباره سازمان ملل متحد،مؤسسات تخصصی و ارکان فرعی آن و جهت آشنایی با فعالیت ها و اقدامات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان در عرصه بین المللی بازدید علمی از این نهاد را در تاریخ۱۵ اسفند۱۳۹۵ برگزار نمود.برگزاری این بازدید با هماهنگی های خانم دکتر صفی ناز جدلی صورت پذیرفت.

در ابتدای این بازدید آقای سیوان کا دانا پالا رئیس دفترکمیساریای عالی پناهندگان در تهران ضمن عرض خیر مقدم،از حضور و تمایل دانشجویان و علاقمندان جهت شناخت هرچه بیشتر کمیساریا و فعالیت های آن ابراز خوشحالی نمودند.

ایشان در ادامه به بیان مشکلات و چالشهایی که کمیساریا با آن روبه رو است پرداختند و افزودند نکته مهم این است که چگونه می توان در فضای پرچالش امروز فعالیت های صحیحی داشت.

آقای دانا پالا همچنین به صورت کلی به زمینه های فعالیت کمیساریا اشاره داشتند و تغییرات آب و هوایی را یکی از موضوعاتی خواندند که شاید مستقیما به کنوانسیون۱۹۵۱ مرتبط نباشد،اما امروزه در دستور کار کمیساریا قرار گرفته و باید از بُعد حقوقی بررسی شود.ایشان در انتها ابراز امیداوری نمودند که بتوانند در آینده همکاری های بیشتری با انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد داشته باشند.

پس از ایشان سایر مسئولان کمیساریا در سه بخش به ارائه مطالب خود در رابطه با معرفی قسمت های مختلف کمیساریا پرداختند.

درقسمت نخست-خانم دکتر صفی ناز جدلی-از بخش حمایتی حقوقی به ارائه توضیحاتی در رابطه با تأسیس و نحوه تصویب اساسنامه کمیساریا پرداختند.سپس ساختار،فعالیت ها و ماموریت های مختلف کمیساریا را در چارچوب حقوقی تشریح کردند.

در بخش دوم-آقای فرشید فرزین-از بخش عملیاتی مطالب خود را بیان کردند.ایشان در رابطه با تاریخ تأسیس دفتر کمیساریا در تهران و سایر شهرهای دیگر توضیحاتی ارائه کردند.همچنین ضمن تشریح ساختار این دفاتر به موضوعاتی همچون پراکندگی پناهندگان در ایران،نحوه الحاق ایران به کنوانسیون،نحوه همکاری با اداره اتباع و مهاجرین داخلی پرداختند.ایشان همچنین فعالیتهای بخش عملیاتی همچون صدور کارت آمایش برای پناهندگان،نحوه جابه جایی پناهندگان در داخل کشور،مناطق ممنوعه ورود پناهندگان،توانمند سازی پناهندگان و راه حل های ماندگار برای حل موضوع پناهندگان را تبین و تشریح نمودند.

در بخش انتهایی-آقای هومن مرندی-از بخش حقوق حمایتی جامعه محور سخنان خود را بیان کردند.ایشان ضمن تشریح حمایت جامعه محور که  وظیفه اصلی کمیساریا محسوب می شود،به تغییری که به صورت عمومی در رویکرد سازمان ملل متحد و آژانس های وابسته آن ایجاد شده اشاره کردند و گفتند نحوه حمایت از شکل سنتی به شکل جدید یعنی رویکر حق محور تبدیل شده است.آقای مرندی در ادامه به بیان مطالبی در در رابطه با مفاهیم حمایت مبتنی برجامعه،رویکرد جامعه محور و رویکردEGD یا همان رویکرد لحاظ کردن گروه های جنسیتی،سنی و قشرهای مختلف پرداختند.

در نهایت از قسمت عملیاتی کمیساریای عالی پناهندگان نیز بازدید به عمل آمد و بخش عمده ای از این بازدید به پرسش و پاسخ از سوی شرکت کنندگان و مسئولان کمیساریا اختصاص یافت.

 

گزارش بازدید علمی از کمیساریای عالی پناهندگان در تهران

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر