شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل

گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل

تهیه و تنظیم:منا کربلایی امینی

برگزاری مسابقات شبیه سازی قدمی در جهت اشنایی دانشجویانِ حقوق و علاقه مندانِ این عرصه به روندِ عملی و فرآیند تشکیل و مدیریت جلسات و همچنین افزایش مهارت  ایشان در ارایه نظر و استدلال و افزایش مهارتهای عملی میباشد.

یکی از مهمترین اتفاقاتِ پیشِ رو در عرصه بین الملل، انتخابِ دبیر کل جدید سازمان ملل در پاییز ٢٠١٦ میلادی می باشد. بدین روی و جهت برگزاری جلسه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد ،انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تاریخ ٧ مهر ماه ١٣٩٥ جلسه اموزش و اماده سازی داوطلبانِ شرکت در جلسه شبیه سازی را در دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار نمود.

در این مراسم پس از پخش چند کلیپ که مروری کوتاه بر چگونگی، چرایی و اهمیت انتخاب دبیر کل سازمان ملل متحد داشت خانم دکتر نسرین مصفا رییس انجمن ضمن خوش امد گویی به داوطلبان و تشکر از حاضرین و هماهنگ کنندگانِ جلسه و ابراز خوشحالی از تشکیل چنین جلسه ای ؛ به اهمیت و تاثیر جلسات شبیه سازی إشاره نمودند و از جناب اقای سفیر اسدی و سرکار خانم قایم مقامی که زحمت اموزش داوطلبان را تقبل نمودند تشکر و قدردانی ویژه به عمل اوردند.سپس خانم ماریا دوتسنکو رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران نیز پس از خوش امدگویی به حاضران، مراتب خرسندی خود را از برگزاری چنین جلسه ای ابراز نمودند و اهمیت تشکیل چنین برنامه هایی در ایران  و تاثیر ان بر اینده علمی و کاری دانشجویان حقوق و علاقه مندانِ مرتبط با این حوزه پرداختند و همچنین بیان نمودند اقای بان کی مون دبیر کل کنونیِ سازمان ملل متحد نیز در زمان دانشجویی خویش در چنین جلساتی حضور داشته اند فلذا اهمیت و تاثیر این شبیه سازیها در افزایش مهاجرت کاربردی و علمی علاقه مندان و دانشجویان به سزا خواهد بود.

در ادامه؛ این جلسه در دو پنل برگزار شد. در پنل اول جناب اقای باقر اسدی دیپلماتِ اسبق  و برجسته کشورمان ، ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این جلسه در ارتباط با شیوه برگزاری مسابقه توضیحاتی ارایه فرمودند و افزودند در این مسابقات ، هر یک از شرکت کنندگان به عنوان نماینده یکی از اعضا شورای امنیت حاضر خواهند شد و باید با توجه به دانش حقوقی خود و اطلاعاتی که در خصوصِ هر یک از نامزدها و برنامه ها و مهارتهای ایشان و مواضع کشوری که نماینده ان هستند، نامزد مورد نظر خود را انتخاب و با استدلال قوی خود در جهت انتخاب نهایی وی کوشش نمایند.ایشان همچنین به بیان توضیحاتی کاربردی در خصوص ایین و اداب برگزاری چنین جلساتی پرداختند و با تشریح قطعنامه هایی نظیر قطعنامه A/Res/۶۹/۳۲۱ و اهمیت وجودی "نامه مشترک" اطلاعات مفیدی را در اختیار داوطلبان قرار دادند.

در پنل دوم سرکار خانم قایم مقامی ، مسئول کتابخانه دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد به ارایه توضیحاتی در خصوص اطلاعات و اسناد مرتبط با انتخاب دبیر کل، اهمیت جلسات شبیه سازی ، چگونگی دستیابی به اطلاعاتِ موجود در سایت سازمان ملل متحد و سایتهای مربوطه پرداختند و با پخش کلیپ هایی مفید داوطلبان را در دستیابی به اطلاعاتِ مورد نیازشان جهت حضور در جلسه شبیه سازی یاری نمودند. شایان ذکر است، با توجه به اینکه جلسات شورای امنیت برای توصیه دبیر کل سازمان ملل متحد بموجب ماده ٩٧ منشور ملل متحد،به صورت  بسیار محرمانه برگزار می شوند لذا دستیابی به اطلاعات و پیشینه مذاکرات در دوره های سابقِ انتخاب دبیر کل ها میسر نمی باشد و از این رو داوطلبان کار دشواری را در پیش خواهند داشت.

در ادامه منتخبی از عکسهای این جلسه خدمتتان ارایه می گردد:

گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل
گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل
گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل
گزارش جلسه مقدماتی مسابقه شبیه سازی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر