دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
گزارش جلسه ژورنال کلاب:حملات سایبری به عنوان زور مندرج در (بند۴ماده ۲) منشور سازمان ملل متحد

گزارش جلسه ژورنال کلاب:حملات سایبری به عنوان زور مندرج در (بند۴ماده ۲) منشور سازمان ملل متحد

Cyber Attacks as "Force" under UN Charter Article ۲(۴)

Matthew C.Waxman(Associate Professor of Law,Columbia Law school.)

International Law Studies - Volume ۸۷

 International Law and the Changing Character of War

Raul A. “Pete” Pedrozo and Daria P. Wollschlaeger (Editors)

 

تهیه و تنظیم:دکتر هیلدا رضائی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز عالی مطالعات بین المللی  با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم و در ایام سالیاد دکتر هوشنگ مقتدر جلسه بحث و بررسی پیرامون مقاله ژورنال کلاب را در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ برگزار نمود.

آقای دکتر سادات اخوی پس از خیرمقدم در خصوص اینکه دولت ها در روابطشان نمی توانند از تهدید به زور استفاده کنند و منظور از force نیروی نظامی می باشد و تحریم های اقتصادی مصداق تهدید یا توسل به زور نیست،مطالبی را بیان فرمودند و به این نکته اشاره کردند که در سالهای اخیر،این مسئله که آثار حملات سایبری با آثار جنگ های کلاسیک برابری می کند و حتی می تواند با مختل کردن مبادلات تجاری و سیستم های بانکی آن کشور،صدماتی به بار آورد که به مراتب بیشتر از جنگ های کلاسیک است،دو سوال اصلی را محور بحث قرار دادند:

۱-مساله انتساب در حملات سایبری؛یا اینکه چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که حملات سایبری مربوط به یک کشور خاص می باشد؟

۲-هک یا اختلال را از نظر جغرافیایی به کدام کشور می توان منتسب کرد؟

و اینکه در صورت مثبت بودن پاسخ هردو سوال،چگونه می توان اثبات کرد که عامل هک اشخاص خصوصی بوده اند یا عوامل دولتی؟

پس از طرح این سوالات جلسه به صورت گفتگو و تبادل نظر میان شرکت کنندگان که دو نفر از انها کارشناس در زمینه رایانه بودند،پایان یافت.

 

 

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر