شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۶
گزارش دوره آموزشی «متدولوژی حقوق بین الملل در ایران»

گزارش دوره آموزشی «متدولوژی حقوق بین الملل در ایران»

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق ماده یک اساسنامه خود که همانا گسترش و پیشبرد،ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی است و با عنایت به تجربه بیش از شانزده سال فعالیت ثمربخش در زمینه های مرتبط به نظام ملل متحد به ویژه ظرفیت سازی نسل جوان و با توجه به اعتبار و بهره مندی از حضور اساتید برجسته و با مرجعیت علمی در انجمن،اولین دوره آموزشی را برای دانش آموختگان حقوق بین الملل برای آمادگی تدریس و پژوهش در زمینه حقوق بین الملل برگزار نمود.

دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،استاد برجسته و بنام حقوق بین الملل ایران دوره آموزشی «متدولوژی آموزش در حقوق بین الملل» را طی دوازده ساعت در سه هفته متوالی از ۲۵ آبانماه تا ۹ آذرماه ۱۳۹۶ با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار نمود.در این دوره بیست و دو نفر حضور داشتند.

تجارب ارزنده در کنار دانش وسیع استاد در زمینه آموزش حقوق بین الملل در طول سالهای متمادی توشه ای غنی برای مشارکت کنندگان به ارمغان آورد.

ایشان در دوبخش مطالب دوره را ارائه فرمودند.در بخش اول به تبیین مفاهیم کلی،مواردی همچون مفاهیم آموزش متدولوژی،مهارت های تدریس،ویژگی های استاد و فضای کلاس،ارائه بهینه درس،مدیریت کلاس،رابطه علمی و اخلاقی استاد و دانشجو، اهمیت آزمون و شرایط تدریس در دوره های آموزشی دانشگاهی را بیان نمودند.

ایشان در بخش دوم به اصول راهنمای تدریس در حقوق بین الملل،مشکلات و راه حل های آموزشی حقوق بین الملل در ایران،فرهنگ سازی آموزش حقوق بین الملل،رویکرد بین رشته ای،نگاه ایرانی و جهان سومی،نهادهای بین المللی با تاکید بر آموزش،تغییر و تحول در آموزش ،آموزش متوازن نظری و عملی،آموزش حقوق بین الملل و رابطه با حقوق داخلی و نقش رویداد های بین المللی در آموزش حقوق بین الملل توجه نمودند.

استاد برخی از تجارب خود را در قالب نکات ناگفته در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.همچنین افراد شرکت کننده از طریق بحث و تبادل نظر در این دوره مشارکت کردند.

فهرستی از منابع مهم نیز در این دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

در نظر است این دوره های آموزشی با اهداف فوق در ادوار مختلف در انجمن ارائه شود. 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر