شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶
گزارش دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع امنیت در پرتو منشور ملل متحد

گزارش دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع امنیت در پرتو منشور ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری شورای انجمن های علمی ایران جلسه دوم از جلسات کرسی آزاد اندیشی با موضوع امنیت در پرتو منشور ملل متحد را در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و سخنرانی دکتر قاسم افتخاری برگزار نمود.

 در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر افتخاری موضوع امنیت را با این پرسش که امنیت چیست آغاز کردند و به تعریف امنیت و گستره آن پرداختند. ایشان چالش اصلی بحث در مورد امنیت را نبود شناخت نسبت به این مقوله دانسته و بیان داشتند برای ورود به بحث شناختی باید مقدمتا به ارزش ها پرداخت زیرا انسان نیز مانند سایر موجودات زنده، ارزشگذاری می کند (سایر موجودات حداقل برای هستی خودشان ارزش قائل شده واز آن دفاع می کنند).

ایشان در ادامه در خصوص اینکه امنیت در ارتباط با ارزش ها می باشد و انسان موجودی ارزش ساز و ارزش گذار است و به نوعی عضوی از جمع محسوب می شود،ارزش ها را به دو دسته کلی ارزش های فردی و ارزشهای جمعی طبقه بندی نمودند که در مانحن فیه به ارزشهای جمعی که پایه و اساس امنیت را تشکیل می دهند باید نظر داشته باشیم. اما نباید فراموش کنیم که این ارزش ها جملگی ساخته و پرداخته خود انسان ها هستند و از همین روی، زمانی فرا می رسد که برخی از ارزشهای امروزی، ارزش خود را از دست می دهند یا به عبارتی تاریخ مصرف آنها به سر می رسد. از این گفته،استاد محترم نتیجه گیری نمودند که نباید ارزش ها را ثابت و لایتغیر دانست بلکه همه ارزش ها از خاصیت دگرگونی و پویایی نیز بهره مندند و به فراخور حال و روز زمانه متحول می شوند. این مهم در مورد امنیت نیز صدق می کند و لذا باید گفت، امنیت نیز مانند سایر مقولات، با دگرگونی ارزش ها متحول و دگرگون می شود و بنابراین امنیت هم مفهومی پویاست.

همچنین در شناخت امنیت جناب آقای دکتر افتخاری بیان داشتند که امنیت پاسداری از ارزش های موجود است که خود این ارزش ها به چند گروه تقسیم می شوند که باید تک تک آنها را به بحث گذارد: ارزش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... .

در ادامه جناب استاد به برخی از تهدیدهای علیه این ارزشها و مقوله امنیت در شرایط کنونی اشاره داشتند از قبیل تروریسم، تکنولوژی و ... . در میان این تهدیدها، می توان به طور خاص به پدیده جهانی شدن اشاره داشت که تهدیدی جدی علیه حفظ تمامیت کشورهاست که اصولا با نظام وستفالیا که مبدع ملت- دولت هاست، سر سازش ندارد. ایشان در ادامه به تئوری دهکده جهانی اشاره نمودند و بیان داشتند که به زعم ایشان، دنیا را به مثابه نمایشگاهی جهانی باید قلمداد نمود که هر کشوری و هر فرهنگی در آن یک غرفه دارد و به ارائه کالاهای مادی و معنوی و محصولات فرهنگی و ... خود می پردازد و لذا آن کالایی چشم گیر تر از متاع دیگران خواهد بود که خوش ساخت تر و چشم نوازتر باشد و این همان تهدیدی است که از سوی جهانی شدن، نظام وستفالیایی را تحت فشار گذارده است چرا که دیگر هر کالا و هر تفکری نمی تواند در این نمایشگاه مورد استقبال عمومی قرار گیرد.

در انتهای نشست نیز بحث حاکمیت و حق حاکمیت برین و جابجایی مفهوم حاکمیت از پادشاه به ملت و تامین امنیت در مکاتب مختلف واقع گرا ،لیبرالیسم و جهان گرا توسط ایشان مطرح گردید.

 

گزارش دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع امنیت در پرتو منشور ملل متحد
گزارش دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع امنیت در پرتو منشور ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر