سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با انجمن آلمانی سازمان ملل متحد

گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با انجمن آلمانی سازمان ملل متحد

جلسه ی هم اندیشی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با انجمن آلمانی سازمان ملل متحد، روز شنبه ١٥ مهرماه ١٣٩٦ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست ابتدا کلیپی از فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ به نمایش در آمد. سپس اعضای هیئت مدیره ی دو انجمن در خصوص رویکرد خود در زمینه ی برگزاری نشست ها و کارگاه ها، ضرورت تقویت روحیه ی پژوهشی در جوانان و آموزش به کودکان و  نحوه ی همکاری با یکدیگر گفت و گو کردند.

همچنین با توجه به زمینه ی تخصص اعضاء، مسائلی چون ساختار سازمان ملل متحد، عملکرد سازمان در ارتباط با وقایع سالهای اخیر و نقاط قوت و ضعف آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان به رسم یادبود نشان انجمن ایرانی مطالعات به انجمن آلمانی، اعطا شد.

گزارش دیدار هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با انجمن آلمانی سازمان ملل متحد

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر