دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
گزارش سومین نشست از مجموعه نشستهای خوانش اسناد بین المللی

گزارش سومین نشست از مجموعه نشستهای خوانش اسناد بین المللی:

تهیه و تنظیم:منا کربلایی امینی

سومین نشست از مجموعه نشستهای "خوانش اسناد بین المللی" کمیتهء دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ ششم دی ماه ١٣٩٦ و با موضوع "بررسی سند عناصر جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی" در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. این جلسه در ساعت مقرر آغاز گردید و در ابتدا خانم مُنا کربلایی امینی به عنوان دبیر نشست، از حضور آقای دکتر حسن سواری و دانشجویانِ ارائه دهنده تشکر و همچنین از استقبال مخاطبان و مساعدت و حمایتهای هیات مدیرهء انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و کمیته دانشجویی به ویژه آقای علی اکبر شمس از اعضا کمیتهء دانشجویی که برای برگزاری این نشست بی وقفه تلاش کردند، قدردانی نمودند.

در آغاز جلسه و طبق روال این مجموعه از نشستها دبیر جلسه به بیان توضیحاتی پیرامون جلسات خوانش اسناد پرداختند و جهت آشناییِ بیشتر شرکت کنندگانی که برای نخستین بار در این نشستها شرکت نموده بودند؛ به تبیین أهداف، رویکرد، علت وجودی و چیستیِ جلسات و آیین شکلی برگزاری نشستها پرداختند. پَس از این بخش و طبق زمان بندی از پیش تعیین شده آقای سجاد اسفندیاری به آسمان، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس به عنوان ارائه دهنده اول ظرف مدت بیست دقیقه به تشریح سند فوق پرداختند. مواردی که ایشان بیان داشتند شامل معرفی سند عناصر جنایات، فلسفه وجودی و رابطه سند عناصر با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بود. سپس در بیست دقیقهء دوم خانم مهسا رضا قلی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران به مرور مهمترین نکات سند پرداختند و مباحث خودِ را در دو قسمت تشریح نمودند؛ که در بخش اول در مورد مقدمه کلی مصوب کمیسیون و در ادامه مقدمه ای برای هر جنایت و در نهایت بررسی جنایت قتل در سه فضای جنایات علیه بشریت، جنایت نسل کشی و جنایت جنگی را بیان داشتند.

پَس از پایان توضیحات ارائه دهندگان، بیست دقیقهء سوم در اختیار شرکت کنندگانِ جلسه قرار گرفت تا با استفاده از نظرات ، پیشنهادات، انتقادات و نکات ایشان در خصوصِ سند؛ جلسه به شکل تعاملی و مشارکتی ادامه یابد که در این بخش حاضران به طرح مسائل مورد نظرشان پرداختند و در مدت زمان تعیین شده دیدگاهها و دغدغه های خود پیرامون  سند مورد بحث را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. در قسمتِ پایانی برنامه آقای دکتر حسن سواری استادیار دانشگاه تربیت مدرس ضمن تقدیر بابت برگزاری چنین جلساتی که دانشجو محور و سند محور میباشد؛ در ابتدا به شرح کلیاتی در خصوصِ سند عناصر جنایات و جایگاه و ارتباط آن با اسنادی نظیر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداختند و سپس مواردی در خصوص مواد ٢١،٩و ١٠ و ارتباط این مواد با یکدیگر و با سند عناصر را بیان نمودند. در انتها ایشان ضمن بیان مهمترین نکات  مربوط به مجموع مسائل بیان شده در نشست، با ذکر نکاتی در خصوصِ تفسیر سندِ مورد بحث به سخنان خود پایان دادند. در انتهای نشست دبیر جلسه از مشارکت حاضرین در برنامه سپاسگزاری و ختم جلسه را اعلام نمودند.

 

گزارش سومین نشست از مجموعه نشستهای خوانش اسناد بین المللی
گزارش سومین نشست از مجموعه نشستهای خوانش اسناد بین المللی
گزارش سومین نشست از مجموعه نشستهای خوانش اسناد بین المللی

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر