دوشنبه 03 خرداد 1395
گزارش فعالیت های انجمن به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، از شهریور تا دی ۱۳۹۴ برنامه های متنوعی را به همین مناسبت و با حضور استادان، متخصصان و صاحبنظران در زمینۀ سازمان ملل متحد برگزار نمود که گزارش این فعالیت ها از >> اینجا << قابل دریافت است.

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر