دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
گزارش فعالیت های انجمن به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، از شهریور تا دی ۱۳۹۴ برنامه های متنوعی را به همین مناسبت و با حضور استادان، متخصصان و صاحبنظران در زمینۀ سازمان ملل متحد برگزار نمود که گزارش این فعالیت ها از >> اینجا << قابل دریافت است.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر