چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
گزارش مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

گزارش مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

 پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۲ آبان ماه۱۳۹۵،جلسه  مجمع عمومی نوبت اول انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحت نظارت نماینده وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، خانم آموزگار برگزار گردید.

  بر اساس اساسنامه و رسمیت یافتن مجمع ،در ابتدا اعضای هیئت رییسه برگزاری مجمع عمومی ،آقای سفیرباقر اسدی،آقای دکتر جمشید ممتاز،خانم نازنین قائم مقامی و آقای دکتر حسین شریفی طراز کوهی جهت  اداره جلسه و انجام فرآیند انتخابات در جایگاه خود مستقر شدند و پس از آن طبق دستور کار مجمع،رییس هیئت مدیره انجمن دکتر نسرین مصفا ضمن عرض سلام و خیرمقدم حضور اساتید و اعضای محترم پیوسته انجمن،به بیان گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ پرداختند.ایشان همچنین به این موضوع اشاره داشتند که از سال ۱۳۹۲ گزارش فعالیتهای انجمن به صورت سالانه تهیه شده است و امسال نیز گزارش فعالیتهای سال۱۳۹۴ آماده و منتشر گردیده و همچنین بر روی سایت انجمن قرار می گیرد. سپس آقای دکتر ضیایی بیگدلی-بازرس انجمن-گزارشی از مجموع فعالیتها و عملکرد هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه ورعایت مقررات توسط هیات مدیره  ارائه نمودند.بعد از ایشان نیز خزانه دار انجمن،دکتر حسن سواری به بیان گزارش مالی انجمن طی این سه سال پرداختند که در نهایت این گزارشها  به تصویب مجمع عمومی رسید.

در ادامه و با آغاز انتخابات هیئت مدیره، ۱۳ نفر از اساتید و اعضای پیوسته انجمن جهت  کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسین اعلام آمادگی نمودند. در نهایت و پس از انجام فرآیند رأی گیری و شمارش آرا توسط اعضای هیئت رییسه مستقر، نتیجه انتخابات به ترتیب زیر اعلام گردید:

 

اعضای هیئت مدیره:

خانم دکتر نسرین مصفا(۳۸ رأی)

آقای دکترمحمد رضا ضیایی بیگدلی( ۳۵ رأی)

اقای دکترابراهیم بیگ زاده ( ۳۴رأی)

آقای دکتر پوریاعسکری(۲۵رأی)

آقای دکتربهرام مستقیمی(۲۴رأی)

آقای دکترمحسن عبدالهی( ۱۸رأی)عضو علی البدل

آقای دکترحسن سواری(۱۳رأی)عضو علی البدل

 

بازرسین:

آقای دکترسید قاسم زمانی(۲۷رأی)

خانم دکترهیلدا رضایی(۱۷رأی)بازرس علی البدل

 

در پایان صورت جلسه تنظیم شد، تا فرایند قانونی آن طی گردد.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر