چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
گزارش نشست تخصصی«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»

گزارش نشست تخصصی«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»

تهیه و تنظیم:اعظم پازدار

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی  نشست تخصصی با عنوان«روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا»روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سالن خیام برگزار کرد. در این نشست جمعی از اساتید ،اعضای انجمن ودانشجویان علاقمند حضور داشتند.

در ابتدای نشست،رییس انجمن، ضمن عرض خیرمقدم، از کسانی که به دعوت انجمن ایرانی سازمان ملل متحد پاسخ داده و در جلسه حضور پیدا کردند سپاسگزاری نمودند.

در بخش اصلی نشست آقای پروفسور پیاک هیون- استاد دانشگاه سئول (کره جنوبی)،رئیس انجمن آسیایی حقوق بین الملل و قاضی دیوان بین المللی دریاها-سخنان خود را در موضوع روندهای اخیر در قضاوت بین المللی و حل اختلافات بین المللی در آسیا ایراد نمودند.ایشان طی سخنان خود به بیان برخی اختلافات حقوقی میان کشورهای آسیایی،رابطه میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل و تکثر نهادهای قضایی در دنیا پرداختند.

پس از ایشان آقای دکتر ممتاز نیز پیرامون این موضوع مطالبی ارائه نمودند و سوالی در ارتباط با تعریف جزایر و هچنین گفتگوی حقوق دانان بین المللی در سال گذشته در آلمان درباره حل وفصل اختلافات در دریاها و اقیانوسها مطرح نمودند.

در پایان نشان انجمن به آقای پروفسور پیاک هیون اهدا شد و بر اساس گفتگوهای انجام شده مقرر گردید در آینده همکاریهای بیشتری میان انجمن آسیایی حقوق بین الملل و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد صورت گیرد.

در نهایت این جلسه پس از پاسخ دادن آقای پروفسور هیون به پرسشهای مطرح شده از سوی شرکت کنندگان و علاقمندان به پایان رسید.

*******************************

 

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر