یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵
گزارش نشست تخصصی«منع برده داری نوین»

گزارش نشست تخصصی«منع برده داری نوین»

کمیته دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشستی تخصصی با عنوان «منع برده داری نوین»  در روز پنجم دی ماه ۱۳۹۵در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.

در این نشست ابتدا آقای دکتر اردبیلی، برده داری نوین را از بُعد حقوق کیفری بین المللی مورد بررسی قرار دادند.

سپس آقای دکترعباسی قاچاق انسان در عصر کنونی و آقای دکتر رنجبر استثمار کودکان کار را به عنوان مصادیقی از برده داری نوین مورد بحث قرار دادند.

در ادامه آقای دکتر ویژه منع کار اجباری و حق انتخاب آزادانه شغل توسط شهروندان را بررسی نموده، خانم زهرا صدیق کارشناس اداره بین الملل امور زنان وزارت امور خارجه، گزارش و آماری از استثمار جنسی زنان در سالهای اخیر ارایه کردند.

در انتها خانم دکتر مصفا رییس انجمن، ضمن جمع بندی مباحث فوق از سخنرانان تقدیر بعمل آوردند.

جهت دسترسی به فایل صوتی این نشست لطفا>>اینجا<<کلیک نمایید.

آخرین مطالب

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحداطلاعات بیشتر